Trang chủ Thông báo mời thầu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu:...

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm sữa đặc bồi dưỡng độc hại hiện vật cho cán bộ, viên chức và người lao động khối bệnh viện tháng 7 và 8 năm 2022

585-QD-phe-duyet-KHLCNT

Chia sẻ