Trang chủ Tin hoạt động Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động thực hiện công việc...

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ tại Trung tâm y tế quận Hải Châu năm 2023

File phiêu đăng ký dự tuyển: Bấm vào để tải

Chia sẻ