Trang chủ Thông báo mời thầu THÔNG BÁO Về việc chào lại giá dự thầu các phần lô...

THÔNG BÁO Về việc chào lại giá dự thầu các phần lô thuộc Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Trung tâm Y tế quận Hải Châu năm 2024.

Chia sẻ