Trang chủ Thông báo mời thầu Thư mời chào giá về việc Mời chào giá dịch vụ cập...

Thư mời chào giá về việc Mời chào giá dịch vụ cập nhập và bảo trì phần mềm và bảo vệ máy chủ hệ thống phần mềm HIS tại Trung tâm y tế Hải Châu 2023

160.TM_.TTYT_.signed.signed.signed-1

Chia sẻ