Trang chủ Thông báo mời thầu Thư mời về việc chào giá sửa chữa và thay thế linh...

Thư mời về việc chào giá sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ tùng cho hệ thống X-quang kỹ thuật số hóa Fuji ( CR-IR 356)

thu-moi-fuji-da-xoay

Thư mời chào giá : BẤM VÀO ĐỂ TẢI

Chia sẻ