Trang chủ Tin hoạt động Cập nhập thông tin của người dân đã tiêm chủng vắc xin...

Cập nhập thông tin của người dân đã tiêm chủng vắc xin Covid 19 tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu

Người dân đã tiêm chủng vắc xin covid 19 tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu nhưng chưa được chứng nhận tiêm chủng online, vui lòng thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Truy cập và đường dẫn dưới đây và điền vào thông tin biểu mẫu để đơn vị thực hiện chỉnh sửa:

https://bit.ly/suathongtintiemchung

Cách 2: Quét mã QR code như bên dưới và điền thông tin:

Trung tâm Y tế quận Hải Châu kính thông báo!

Chia sẻ