Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Địa chỉ: số 38 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.895.192 – 02363.895.006

Fax: 02363.895.006

Email: trungtamytehaichau@danang.gov.vn

——————————————————————-