Trang chủ Giới thiệu Trung tâm y tế Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

Trung tâm y tế Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

Tổng quan

-Trung tâm Y tế quận là đơn vị sự nghiệp y tế, hiện tại được tổ chức theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về Tổ chức hoạt động của y tế địa phương. Toàn đơn vị có 411 CBCC, được phân bổ tại 18 khoa phòng tại bệnh viện; 4 khoa phòng thuộc khối dự phòng , 13 TYT phường. Đơn vị có truyền thống nhiều năm liền có phong trào thi đua tốt, nội bộ  CBCC đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy được khả năng, trình độ chuyên môn và có tinh thần xây dựng đơn vị; việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về cơ bản đã đi vào nề nếp. Trong những năm qua, TTYT Hải Châu luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sát thực của lãnh đạo ngành y tế thành phố, của Thường trực Quận uỷ, HĐND và UBND quận; sự phối hợp và giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài ngành; sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
-Xác định tầm quan trọng của y tế tuyến cơ sở (là tuyến gần dân nhất) nên TTYT Hải Châu thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác VSATTP trên địa bàn quận. Trung tâm y tế quận Hải châu luôn quan tâm và không ngừng củng cố, sắp xếp bộ máy nhân lực tại các tuyến từ bệnh viện đến các trạm y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm y tế quận Hải Châu thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn và củng cố nhân lực tại 02 Đội y tế dự phòng (gồm Đội YTDP và Đội CSSKSS) và 13 trạm y tế phường, củng cố mạng lưới cộng tác viên các chương trình y tế tại cộng đồng, về cơ bản hoạt động đi vào nền nếp và đem lại hiệu quả cao.
-Ngoài công tác YTDP, CSSKBĐ; TTYT Hải Châu còn đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn quận và các quận lân cận, hàng năm, TTYT Hải Châu đều triển khai các kỹ thuật mới về mặt lâm sàng, cận lâm sàng để nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh nhân, nâng cao trình độ chuyên môn của Y, Bác sĩ; đảm bảo sự hài lòng của người bệnh và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh và khu dung điều trị nội trú, ngoại trú; bệnh viện có 14 khoa chuyên môn và 04 phòng chức năng với gần 300 cán bộ công chức; công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học thường xuyên được quan tâm và chú trọng.

TTYT Hải Châu cũng đặc biệt chú trọng việc ứng dụng CNTT trong công tác CCTTHC, được triển khai từ rất sớm (năm 2005) và hàng năm đều được nâng cấp, sửa chữa để phù hợp với thực tế công việc, việc ứng dụng CNTT trong công tác khám chữa bệnh luôn được đánh giá cao. Ngoài ra, trong năm 2010, TTYT Hải Châu cũng được tập đoàn BSI của Anh cấp giấy chứng nhận về Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, đây là nỗ lực rât lớn từ Ban lãnh đạo và tập thể CBCC TTYT Hải Châu.

Trong những năm tiếp theo, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự năng động của Lãnh đạo TTYT Hải Châu, tinh thần đoàn kết của tập thể CBCNV, đội ngũ CBCC trẻ, nhiệt tình; Đặc biệt, với sự quan tâm của Lãnh đạo thành phố, Quận uỷ, UBND quận Hải Châu trong việc đầu tư, mở rộng bệnh viện, xây dựng khu đa chức năng 9 tầng và trang thiết bị với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, TTYT Hải Châu chắc chắn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và giữ vững, phát huy hơn nữa các danh hiệu thi đua đã đạt được để xứng đáng với truyền thống của TTYT Hải Châu trong các năm vừa qua.

Chia sẻ