Trang chủ Chưa được phân loại Sơ đồ tổ chức Trung tâm y tế Quận Hải Châu –...

Sơ đồ tổ chức Trung tâm y tế Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

Nhân sự: 298 cán bộ. Trong đó:– BS CKII:                06- BS CKI:                  25- BS Đa khoa:          12- Thạc sĩ:                 02- Dược sĩ:                 21- Nữ hộ sinh:            39- Kỹ thuật viên:       23- Hộ lý:                    16- Điều dưỡng:         52- Cán bộ khác:      105

Chia sẻ