Trang chủ Giới thiệu Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm y tế...

Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm y tế Hải Châu – Đà Nẵng

I. Quá trình hình thành và phát triển :

Trước năm 1975 nơi đây là dưỡng đường bảo sanh tư nhân với một khu nhà 3 tầng, được xây dựng năm 1967. Sau năm 1975 được tiếp quản và đổi tên là Bệnh viện số 1 Thành phố Đà nẵng thuộc tỉnh Quảng nam Đà nẵng. Năm 1997 Thành phố Đà nẵng được tách ra và trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trung tâm y tế Hải châu được thành lập trên cơ sở đó và phát triển cho tới nay, toạ lạc tại 38 Cao Thắng- Đà nẵng là đơn vị sự nghiệp y tế được tổ chức theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ “ Về Tổ chức hoạt động của y tế địa phương “. với cơ sở hạ tầng được mở rộng nâng cấp, trang thiết bị ngày càng hiện đại, bao gồm :

1 Bệnh viện đa khoa hạng 2:

  • Biên chế 300 giường bệnh với 297 CBYT (31 cán bộ có trình độ sau đại học và 75 CB có trình độ Đại học)
  • Tổ chức thành các khoa, phòng (10 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 4 phòng chức năng và ) phục vụ công tác KCB
  • Bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu, chẩn đoán, thu dung điều trị thực thụ nội, ngoại trú

2 Đội Y tế dự phòng:

  • Gồm có 4 khoa và 01 phòng
  • Biên chế 39 CBYT, trong đó có 431 cán bộ có trình độ sau đại học và 11 CB có trình độ Đại học)
  • Trách nhiệm: tổ chức triển khai thực hiện, quản lý và theo dõi giám sát các chương trình y tế trong CSSKBĐ tại cộng đồng

13 trạm y tế phường:

  • Biên chế 95 giường bệnh với 85 CBYT (1 cán bộ có trình độ sau đại học và 11 CB có trình độ Đại học) )
  • Trách nhiệm: KCB cấp cứu ban đầu; Phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình y tế quốc gia và TTGDSK tại cộng đồng

Đơn vị có truyền thống, có phong trào thi đua tốt, nội bộ CBCC đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy được khả năng, trình độ chuyên môn và có tinh thần xây dựng đơn vị; việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về cơ bản đã đi vào nề nếp.

Trong nhiều năm qua, TTYT Hải Châu luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sát thực của lãnh đạo ngành y tế thành phố, của Thường trực Quận uỷ và UBND quận; sự phối hợp và giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài ngành; sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xác định tầm quan trọng của y tế tuyến cơ sở (là tuyến gần dân nhất) nên TTYT Hải Châu thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác VSATTP trên địa bàn quận. Trung tâm y tế quận Hải châu luôn quan tâm và không ngừng củng cố, sắp xếp bộ máy nhân lực tại các tuyến từ bệnh viện đến các trạm y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm y tế quận Hải Châu thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn và củng cố nhân lực tại 02 Đội y tế dự phòng (gồm Đội YTDP và Đội CSSKSS) và 13 trạm y tế phường, củng cố mạng lưới cộng tác viên các chương trình y tế tại cộng đồng, về cơ bản hoạt động đi vào nền nếp và đem lại hiệu quả cao.

Ngoài công tác YTDP, CSSKBĐ; TTYT Hải Châu còn đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn quận và các quận lân cận, hàng năm, TTYT Hải Châu đều triển khai các kỹ thuật mới về mặt lâm sàng, cận lâm sàng để nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh nhân, nâng cao trình độ chuyên môn của Y, Bác sĩ; đảm bảo sự hài lòng của người bệnh và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh và thu dung điều trị nội trú, ngoại trú; là bệnh viện hạng 2 có 14 khoa chuyên môn và 4 phòng chức năng với gần 300 cán bộ công chức; công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học thường xuyên được quan tâm và chú trọng.

TTYT Hải Châu cũng đặc biệt chú trọng việc ứng dụng CNTT trong công tác CCTTHC, được triển khai từ rất sớm (năm 2005) và hàng năm đều được nâng cấp, sửa chữa để phù hợp với thực tế công việc, việc ứng dụng CNTT trong công tác khám chữa bệnh luôn được đánh giá cao.

Ngoài ra, trong năm 2010, TTYT Hải Châu cũng được tập đoàn BSI của Anh cấp giấy chứng nhận về Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, đây là nỗ lực rât lớn từ Ban lãnh đạo và tập thể CBCC TTYT Hải Châu.

II. Những thành tích đạt được trong 5 năm từ 2005 – 2010:

2005Bằng khen Bệnh viện đạt tiêu chuẩn “Xuất sắc toàn diện” số 94/QĐ-BYT ngày 12/1/2006Bộ Y tế
Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc theo quyết định số 57/QĐ-CĐYT ngày 17/01/2006Công đoàn ngành Y tế Việt Nam
Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, số 1073/QĐ-UBND ngày 21/02/2006UBND thành phố ĐN
Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Quyết định số 366/QĐ-TU ngày 10/2/2006Thành ủy Đà Nẵng
2006Bằng khen Bệnh viện đạt tiêu chuẩn “Xuất sắc toàn diện” số 105/QĐ-BYT ngày 12/01/2007Bộ Y tế
Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, số 213/CĐN ngày 10/11/2006Công đoàn ngành Y tế Việt Nam
Tập thể lao động xuất sắc số 1917/QĐ-UBND ngày 13/3/2007UBND thành phố ĐN
Đảng bộ trong sạch vững mạnh, số 401 ngày 02/01/2007Quận ủy Hải Châu
Bằng khen của BYT số 357/QĐ-BYT ngày 31/01/2007 về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2006Bộ Y tế
Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ VN số 262/QĐ-TLĐ ngày 28/2/2007Liên đoàn lao động
2007


Bằng khen đạt thành tích trong công tác từ 2003-2007, số 396/QĐ-TTg ngày 18/4/2008Thủ tướng chính phủ
2008Bằng khen Bệnh viện đạt tiêu chuẩn “Xuất sắc toàn diện” số 299/QĐ-BYT ngày 02/02/2009Bộ Y tế
2008Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc số 159/QĐ-CĐYT ngày 9/2/2009Công đoàn ngành Y tế Việt Nam


Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.Sở Y tế TP Đà Nẵng


Cờ dẫn đầu thi đua số 2362/QĐ-UBND ngày 30/3/2009UBND thành phố ĐN
Đảng bộ trong sạch vững mạnhQuận ủy Hải Châu
Bằng khen của BYT về TTXS 2008 số 594/QĐ-BYT ngày 20/2/2009BYT
2009Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2009 , số 600/QĐ-BYT ngày 12/2/2010Bộ Y tế
Công đoàn Y Tế Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Hải Châu theo QĐ số 34/QĐ-CĐYT ngày 29/01/2010.Công đoàn ngành Y tế Việt Nam
Đảng bộ được tặng cờ tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2005-2009),Quyết định số 10615/QĐ-TU ngày 22/01/2010 của Thành uỷ Đà NẵngThành uỷ Đà Nẵng
Trung tâm Y tế quận Hải Châu được Tặng cờ thi đua của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2010, theo QĐ số 1353/QĐ-UBND ngày 22/02/2010UBND Thành phố
2010Đơn vị đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2010Bộ Y tế
Công đoàn Ngành Y tế TP-ĐN khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2010 “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 2010” theo Quyết định số 01/QĐ-KT-CĐN ngày 14/2/2011Công đoàn ngành
Quận ủy công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2010Quận uỷ
Chia sẻ