Trang chủ Chưa được phân loại Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm y tế quận...

Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm y tế quận Hải Châu năm 2020

Thực hiện quyết định số 525/QĐ-SNV ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội Vụ về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức Trung Tâm Y Tế quận Hải Châu trực thuộc Sở Y Tế thành phố Đà Nẵng năm 2020. Trung Tâm Y tế quận Hải Châu thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Bấm vào phía dưới để tải file phiếu đăng ký dự tuyển và bảng thống kê mô tả vị trí việc làm

Thông báo xét tuyển viên chức Tải xuống

Phiếu đăng ký dự tuyển Tải xuống

Chia sẻ