Trang chủ Tin hoạt động Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm y tế quận Hải Châu năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm y tế quận Hải Châu năm 2020 : Tải xuống

Phụ lục 1 : Tải xuống

Phụ lục 2: Tải Xuống

Chia sẻ