Trang chủ Các văn bản chỉ đạo Thông báo về việc tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại...

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại khoa Phụ Sản Trung tâm y tế quận Hải Châu

2275.signed

Chia sẻ