Trang chủ Tin hoạt động Tuyển dụng viên chức: Thông báo về việc xét tuyển viên chức...

Tuyển dụng viên chức: Thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu năm 2022

TB-tuyen-dung-2022

  1. Thông báo tuyển dụng Tải tại đây
  2. Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ Tải tại đây
  3. Phiếu đăng ký dự tuyện Tải tại đây
Chia sẻ