Trang chủ Tin tổng hợp Thông tin về kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp...

Thông tin về kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân mắc Covid-19

167 mẫu Âm tính với Covid-19

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin về kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân mắc Covid-19, cụ thể như sau:

Chia sẻ