Trang chủ Tin hoạt động Triển khai gán nhãn tín nhiệm trang thông tin điện tử Trung...

Triển khai gán nhãn tín nhiệm trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế Hải Châu

Thực hiện công văn số 3247/SYT-KHTC ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Sở Y tế về việc triển khai gán nhãn tín nhiệm website; Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã tiến hành rà soát và phối hợp với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) để triển khai xác nhận tín nhiệm mạng đối với website https://ttythaichau.danang.vn và đã hoàn thành kỹ thuật gắn nhãn tín nhiệm lên website của đơn vị.

Chia sẻ