Trang chủ Thông tin dịch Covid 19 Triển khai một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại...

Triển khai một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng hiện nay

Trích nội dung Công văn 540/TTKSBT-PCBTN ngày 06/5/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng trong giai đoạn hiện nay.

  1. Khẩn trương truy vết, điều tra, xử lý đối với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, cụ thể:
  2. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1): Người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ cho đến khi ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ được cách ly y tế (nếu là người lành mang trùng thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2); người ngồi cùng hàng và trước sau hai hàng ghế với ca bệnh trên máy bay, tàu hoả…:

– Tổ chức cách ly ngay tại cơ sở cách ly tập trung trong ít nhất 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối hoặc ngày đi chung chuyến bay với ca bệnh xác định. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

– Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tối thiểu 03 lần trong quá trình cách ly (lần 01 ngay khi được cách ly, lần 02 vào ngày thứ 14 và lần 03 vào ngày thứ 20) và lần 04 vào ngày thứ 7 tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung. Trong quá trình cách ly, theo dõi sức khoẻ nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

b) Đối với người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong khoảng thời gian từ 03 ngày trở lên đến 05 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ (nếu là người lành mang trùng thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2); người đi trên cùng máy bay, tàu hoả… nhưng không ngồi cùng hàng và trước sau hai hàng ghế với ca bệnh; người có đến khu vực, địa điểm liên quan đến ca bệnh nhưng không tiếp xúc vòng 2 mét với ca bệnh:

– Tổ chức cách ly ngay tại nhà trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định hoặc ngày đến các khu vực/địa điểm liên quan đến ca bệnh xác định.

– Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tối thiểu 2 lần trong quá trình cách ly (lần 1 ngay khi được cách ly, lần 2 trong ngày kết thúc cách ly). Trong quá trình cách ly nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

c) Đối với người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong khoảng thời gian từ trên 05 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ (nếu là người lành mang trùng thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2):

– Theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định.

– Trong quá trình cách ly nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì lập tức lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

d) Các trường hợp người có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ hoặc ca bệnh xác định (F2) và các trường hợp khác thực hiện theo quy định hiện hành. Trong quá trình điều tra, căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ và tình hình thực tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để thống nhất biện pháp xử lý thích hợp.

Chia sẻ