Trang chủ Tin hoạt động Trung tâm y tế quận Hải Châu: Bệnh nhân thuận lợi KCB...

Trung tâm y tế quận Hải Châu: Bệnh nhân thuận lợi KCB bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID.

Ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động, nhằm thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin về chi tiết quá trình tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của bản thân, giá trị sử dụng thẻ BHYT cũng như các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã được thụ hưởng, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay, hiện thực hoá các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái
BHXH 4.0, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có trên 362.000 người đăng ký sử dụng ứng dụng này, trong đó quận Hải Châu có trên 87.000 người.

Để đẩy mạnh sử dụng thẻ BHYT trong ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh thay thế thẻ BHYT giấy khi đăng ký KCB BHYT, Trung tâm y tế quận Hải Châu đã bố trí một ô riêng để tiếp nhận đăng ký BHYT đối với các bệnh nhân nhân có sử dụng ứng dụng này.

Trung tâm y tế quận Hải Châu bố trí ô số 4 để tiếp nhận đăng ký KCB BHYT bằng ứng dụng VssID

06 tháng đầu năm 2021, tại Trung tâm y tế quận Hải Châu đã có trên 825 bệnh nhân sử dụng ứng dụng VssID để đăng ký KCB BHYT. Việc tiếp nhận đăng ký KCB BHYT thông qua ứng dụng VssID đã tạo được nhiều thuận lợi cho bệnh nhân cũng như cán bộ y tế, rút ngắn được thời gian đăng ký, giảm thời gian bệnh nhân phải chờ đợi./.

Văn Anh-Tuấn Vinh

Chia sẻ