TIN HOẠT ĐỘNG

Người dân đến tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu...

Thực hiện theo thông báo số 140/TB-TTYT, từ ngày 22/02/2021, người dân đến Trung tâm Y tế quận Hải Châu có thể...

TIN TỔNG HỢP

Những người đi qua sân bay Vân Đồn, TP Chí Linh...

Nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh,...

TUYÊN TRUYỀN 5K PHÒNG CHỐNG COVID 19

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

KHAI BÁO Y TẾ

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Thời sự y khoa