THÔNG TIN DỊCH COVID 19

Hướng dẫn việc ra, vào thành phố Đà Nẵng trong giai...

Ngày 20-9, Sở Y tế thành phố ban hành văn bản số 4427/SYT-NVY hướng dẫn việc ra, vào thành phố Đà Nẵng...

TIN HOẠT ĐỘNG

TIN TỔNG HỢP

Hướng dẫn việc ra, vào thành phố Đà Nẵng trong giai...

Ngày 20-9, Sở Y tế thành phố ban hành văn bản số 4427/SYT-NVY hướng dẫn việc ra, vào thành phố Đà Nẵng...

TUYÊN TRUYỀN 5K PHÒNG CHỐNG COVID 19

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

TƯ VẤN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

KHAI BÁO Y TẾ

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Thời sự y khoa