THÔNG TIN DỊCH COVID 19

TIN HOẠT ĐỘNG

TIN TỔNG HỢP

Hướng dẫn việc ra, vào thành phố Đà Nẵng trong giai...

Ngày 20-9, Sở Y tế thành phố ban hành văn bản số 4427/SYT-NVY hướng dẫn việc ra, vào thành phố Đà Nẵng...

THÔNG BÁO MỜI THẦU

ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

TƯ VẤN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

KHAI BÁO Y TẾ

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Thời sự y khoa