TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm y tế...

Thực hiện quyết định số 525/QĐ-SNV ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội Vụ về việc phê duyệt kế hoạch...

TIN TỔNG HỢP

Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm...

Công văn số 4093/SYT-VPS về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 Tại đây

TUYÊN TRUYỀN 5K PHÒNG CHỐNG COVID 19

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

TỜ KHAI Y TẾ

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Thời sự y khoa