Trang chủ Thời sự y khoa 5 điều cần làm tốt theo Khuyến cáo của Bộ Y tế...

5 điều cần làm tốt theo Khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19

Người dân, du khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần chủ động phối hợp với ngành y tế và cơ quan chức năng, cung cấp thông tin các trường hợp và các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân; những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc có triệu chứng nghi ngờ cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Nguồn: https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=83701&cat=0

Chia sẻ