Trang chủ Tin tổng hợp Cập nhật các trường hợp nghi ngờ do Covid-19 tại thành phố...

Cập nhật các trường hợp nghi ngờ do Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng lúc 13h30 ngày 16/02

• Từ 8h00 ngày 16/02 đến 13h30 ngày 16/02, trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm trường hợp nghi ngờ do Covid-19.
Cập nhật số liệu các trường hợp nghi ngờ do Covid-19 đến 13h30 ngày 16/02

– Tổng cộng có 111 mẫu xét nghiệm ÂM TÍNH với Covid-19.

– Chưa có trường hợp dương tính với Covid-19.

– Hiện tại sức khoẻ các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

– Giám sát tại cộng đồng còn 12 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.

(Nguồn: https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=44601&cat=0

Chia sẻ