Trang chủ Thành tích nổi bật Đề án bệnh viện vệ tinh năm 2020 tại trung tâm y...

Đề án bệnh viện vệ tinh năm 2020 tại trung tâm y tế quận Hải Châu kết quả đạt được

Từ khi tiếp nhận Đề án bệnh viện vệ tinh, TTYT quận Hải Châu đã tổ chức họp, lập kế hoạch triển khai thực hiện từ công tác đào tạo, công tác truyền thông cho đến tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật. Kết quả thực hiện được trong năm 2020 như sau:

  1. Công tác đào tạo:

Đơn vị đã ban hành Quyết định cử 32 cán bộ tham gia các lớp đào tạo theo kế hoạch triển khai Đề án vệ tinh. Tất cả các các bộ nhân viên y tế được cử đi học đều có trình độ chuyên môn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 năm 2020 đã ảnh hưởng không ít đến việc triển khai kế hoạch Đề án Bệnh viện vệ tinh.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Trung tâm Y tế quận Hải Châu và Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp khởi động lại Đề án, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 thông qua nhiều hình thức đào tạo: học trực tiếp, học trực tuyến qua ứng dụng Zom…

Đến 25/12/2020, tất cả 32 học viên tham gia Đề án đều đã hoàn thành khóa học tại Bệnh viện Đà Nẵng theo đúng kế hoạch đề ra.

  • Công tác chuyển giao kỹ thuật

Từ ngày 01/01 – 24/12/2020, Trung tâm Y tế quận Hải Châu vận hành hệ thống 04 kỹ thuật: phẫu thuật nội soi tiêu hóa, phẫu thuật nội soi tiết niệu, phẫu thuật chấn thương hàm mặt, hồi sức cấp cứu và mời Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Kết quả thực hiện: 37 ca Phẫu thuật nội soi tiêu hóa; 01 ca Phẫu thuật nội soi tiết niệu; 06 ca Phẫu thuật chấn thương hàm mặt; 02 ca Hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng.

  • Công tác truyền thông:

Bằng nhiều kênh, nhiều hình thức để toàn thể nhân viên y tế và bệnh nhân trên địa bàn quận Hải Châu, bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện Hải Châu biết.

– Đơn vị đã thực hiện viết bài đăng trên trang web về các nội dung liên quan đến triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh năm 2020.

– Đơn vị đã tổ chức 2 đợt truyền thông về Đề án Bệnh viện vệ tinh cho nhân viên y tế tại bệnh viện.

– Treo 02 băng rôn với nội dung: “ Bệnh viện Hải Châu là vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng về lĩnh vực phẫu thuật nội soi, phẫu thuật hàm mặt, hồi sức cấp cứu”.

  • Các hoạt động khác:
  • Phối hợp thường xuyên, liên tục với Bệnh viện Đà Nẵng, phòng chỉ đạo tuyến, các khoa phòng có liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch.
  • Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các kỹ thuật đã được chuyển giao theo kế hoạch Đề án Bệnh viện vệ tinh trên các lĩnh vực phẫu thuật nội soi, phẫu thuật hàm mặt, hồi sức cấp cứu.

 PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN ĐẾN

  • Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả từ Đề án Bệnh viện vệ tinh mang lại.

Tăng cường triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đã được chuyển giao theo Đề án Bệnh viện vệ tinh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người bệnh tại TTYT quận Hải Châu.

Các bác sĩ của bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện đa khoa Hải Châu phối hợp thực hiện ca phẫu thuật chấn thương hàm mặt
Các bác sĩ của bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện đa khoa Hải Châu phối hợp thực hiện ca phẫu thuật chấn thương hàm mặt

Ths Bs.Phạm Thị Thu Hòa
Trung tâm Y tế quận Hải Châu

Chia sẻ