Trang chủ Tin hoạt động Lễ ký cam kết thực hiện chiến dịch vệ sinh tay

Lễ ký cam kết thực hiện chiến dịch vệ sinh tay

Hôm nay ngày 28/04/2022 tại cuộc giao ban toàn viện của Trung tâm y tế quận Hải Châu đã thực hiện lễ ký cam kết thực hiện chiến dịch vệ sinh tay năm 2022. Với sự hiện diện của các trưởng khoa phòng ban.
Các trưởng khoa phòng đã thực hiện ký cam kết thực hiện chiến dịch vệ sinh tay.

Chia sẻ