Trang chủ Tin hoạt động Lễ ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong...

Lễ ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Hôm nay ngày 29/10/2019 tại Trung Tâm Y Tế Quận Hải Châu đã làm lễ ký cám kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế với sự góp mặt của các trưởng khoa phòng cùng nhau góp phần giảm thải chất thải nhựa để bảo vệ môi trường.

Chia sẻ