Trang chủ Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn...

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh đối với Trung tâm y tế quận Hải Châu

Phụ lục 1: Tải tại đây

Phụ lục 2 : Tải tại đây

Phụ lục 3: Tải tại đây

Chia sẻ