Trang chủ Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế

Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế

Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Tải Tại đây

Chia sẻ