Trang chủ Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của Hội đồng nhân dân thành...

Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiển y tế trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.

Tải nghị quyết Tại đây

Chia sẻ