Trang chủ Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật Thông báo quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-Cov-2-Ag test nhanh...

Thông báo quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-Cov-2-Ag test nhanh tại TTYT Hải Châu

247.Thong-bao-gia-xet-nghiem

Chia sẻ