Trang chủ Tin hoạt động Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế...

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Hải Châu 2020

Thông báo 561/TB-TTYT của Trung tâm Y tế quận Hải Châu về kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 – tải Tại đây

Quyết định 159/QĐ-SNV của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Hải Châu, trực thuộc Sở Y tế năm 2020 – tải Tại đây

Chia sẻ