Trang chủ Tin hoạt động Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đeo khẩu trang

Từ ngày 16/3/2020 thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,

Ban giám đốc Bệnh viện yêu cầu bệnh nhân và người nhà đeo khẩu trang khi đến Bệnh viện Hải Châu.

Chia sẻ