Trang chủ Tin tổng hợp Triển khai áp dụng ngay ứng dụng công nghệ thông tin trong...

Triển khai áp dụng ngay ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19

Để kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Sở Y tế đề nghị người dân trên địa bàn thành phố khẩn trương cài đặt các ứng dụng Bluezone nhằm cảnh báo nếu có tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19.

Người dân có thể cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn/

(Nguồn: https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=82901&cat=0)

Chia sẻ