Trang chủ Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật Thông tư 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư...

Thông tư 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2018/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế

Thông tư 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2018/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Tải thông tư Taị đây

Chia sẻ