Trang chủ Khoa cận lâm sàng Khoa xét nghiệm

Khoa xét nghiệm

Giới thiệu Khoa xét nghiệm

Địa chỉ:         Tầng 2 – 38 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.578

Email:

1. Lãnh đạo

– Phó khoa phụ trách: Th.S Huỳnh Đức Minh

– SĐT: 0905.545.459

– Email:

 – KTV trưởng: KTV Nguyễn Thị Kim Thoa

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

–   Tổng số nhân viên: 15 nhân viên

3.2 . Tổ chức

–  Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

  • Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.
  • Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.
  • Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm để bảo đảm chính xác các xét nghiệm.
  • Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông lin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.
  • Có kế hoạch mua thiết bị xét nghiệm, các hoá chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm.
  • Kí phiếu lĩnh hoá, chất sinh phẩm, dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.
  • Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

5. Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị:– Bệnh viện Hải Châu luôn nâng cao chất lượng KCB, trong cả lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng: Đầu tư máy, trang thiết bị mới phục vụ cho công tác KCB; đặc biệt lĩnh vực sản phụ khoa, CSSKBMTE.* Là BV tuyến quận nhưng BV Hải Châu có số phụ nữ đến sinh hàng năm rất đông, chỉ sau BV Đà Nẵng.

Máy xét nghiệm Elecsys: xét nghiệm MD và sinh hoá:

Chia sẻ