Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa Nội tổng hợp – Truyền nhiễm

Khoa Nội tổng hợp – Truyền nhiễm

Giới thiệu về khoa Nội tổng hợp – Truyền nhiễm

Địa chỉ:   Tầng 3 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.554

Email:

1. Lãnh đạo:

– Trưởng khoa: Bs Võ Quang Hương

+SDT: 0903.351.190

+ Email: huongvq@danang.gov.vn

– Điều dưỡng trưởng: ĐD Phan Thị Thanh Thùy

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

–   Tổng số nhân viên tại khoa: 16 nhân viên

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

4.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội.

4.2. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện cận lâm sàng trong chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị.

4.3. Theo dõi sát sao việc sử dụng thuốc cho người bệnh, phát hiện kịp thời những tác dụng phụ và mọi tai biến do dùng thuốc để xử lý kịp thời cho người bệnh.

4.4. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế sử dụng thuốc.

4.5. Tổ chức công tác khám bệnh và phát hiện sớm các trường hợp đầu tiên của bệnh gây dịch nguy hiểm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo với giám đốc để giải quyết.

4.6. Cùng với các khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cơ sở khi được giám đốc bệnh viện phân công.

4.7. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện quy chế công tác khoa

4.8. Tổ chức công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoa và tại cộng đồng.

4.9. Thực hiện đúng Quy chế bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh toàn diện.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ