Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa Tai – Mũi – Họng

Khoa Tai – Mũi – Họng

Địa chỉ: Tầng 3 – 38 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.563

Email:

1. Lãnh đạo

Phó trưởng khoa: Bs Nguyễn Phước Thịnh

– SDT: 0903.535.123

– Email

Điều dưỡng trưởng: ĐD Nguyễn Thị Oanh

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 8 nhân viên

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa tai – mũi -họng, quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa nhi.

2. Đảm bảo vô khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

3. Tổ chức công tác phẫu thuật bệnh tai – mũi – họng theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê hồi sức.

4. Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình tai – mũi – họng theo đúng quy định của Nhà nước.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ