Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

Giới thiệu về khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

Địa chỉ:   Tầng 2 – 38 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.450

Email:

1. Lãnh đạo:

– Trưởng khoa: Bs Trương Văn Đôn

– SDT: 0903.592.369

– Email

– Phụ trách điều dưỡng trưởng: ĐD Lê Thị Hiếu

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 27 nhân viên

– Trong đó:

+ Bác sĩ :   1

+ KTV trung cấp:  6

+ ĐD trung cấp:  12

+ NHS trung cấp:  1

+ Cán bộ khác:  7

3.2 . Tổ chức

–  Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

4.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa giải phẫu bệnh.

4.2. Sắp xếp các buồng, labô liên hoàn và hợp lí đảm bảo công tác chuyên môn.

4.3. Thực hiện việc tiếp nhận và bảo quản an toàn tử thi.

4.4. Thực hiện công tác khám nghiệm tử thi và xét nghiệm vi thể theo đúng quy chế giải quyết người bệnh tử vong.

4.5. Kiểm tra và duyệt các kết quả xét nghiệm. Trực tiếp kiểm tra tại các tiêu bản phức tạp hoặc các kết quả nghi ngờ.

4.6. Bảo quản các tiêu bản giải phẫu bệnh theo đúng quy định. Cung cấp tài liệu giải phẫu bệnh khi có ý kiến của giám đốc.

4.7. Tổ chức công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc và xử lí chất thải theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn và quy chế xử lí chất thải bệnh viện.

4.8. Đối với các trường hợp tự tử, tai nạn, đột tử, chết không rõ lí do hoặc nghi ngờ có liên quan đến pháp luật, trưởng khoa phải báo cáo giám đốc để mời cơ quan pháp luật cùng tham gia giải quyết.

4.9. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

4.10. Tổ chức sắp xếp các nơi làm việc của khoa liên hoàn, hợp lí đảm bảo công tác, chuyên môn.

4.11. Tổ chức tốt quy định kĩ thuật bệnh viện về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế. Thực hiện tẩy uế, giặt là, khử khuẩn đổ vải theo đúng quy định.

4.12. Phối hợp và các khoa, phòng có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định kĩ thuật bệnh viện về vô khuẩn và thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện theo định kì hoặc đột xuất.

4.13. Chỉ đạo công tác thu gom và xử lí chất thải chuyên môn theo đúng quy chế xử lí chất thải bệnh viện.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

6. Một số hình ảnh của khoa:

Chia sẻ