Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa Khám bệnh

Khoa Khám bệnh

Giới thiệu về khoa Khám bệnh

Địa chỉ:  Tầng 1, tầng 2 – 38 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 05113-704.563

Email:

1. Lãnh đạo

– Trưởng khoa: Bs Lê Anh Tuấn

– SĐT: 0914.135.522

– Email

– Phó trưởng khoa: Bs Nguyễn Thị Hồng Tịnh

– SĐT: 0905.472.257

– Email

– Điều dưỡng trưởng: ĐD Hồ Thị Liễu

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 27 nhân viên

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

1 Tổ chức thực hiện chu đáo việc tiếp đón người bệnh đến khám bênh và điều trị ngoại trú. Phải bố trí viên chức đưa người bệnh vào điều trị tại bệnh viện đến tận khoa. Không được gây phiền hà cho người bệnh.

2. Tổ chức thực hiện công tác khám bệnh kê đơn, chữa bệnh ngoại trú. Theo dõi đôn đốc điều hoà công việc để người bệnh không phải chờ đợi lâu.

3. Tổ chức công tác thường trực cấp cứu liên tục 24 giờ luôn sẵn sàng phục vụ người bệnh; tổ chức theo dõi sát những người bệnh nằm lưu tại khoa khám bệnh.

4. Khi khám bệnh nếu phát hiện các trường hợp bệnh dịch phải báo ngay cho y tế địa phương theo quy định phòng dịch, nếu phát hiện những sai sót do tuyến dưới chuyển đến phải báo cho phòng kế hoạch tổng hợp để thông báo rút kinh nghiệm tới cơ sở chuyển người bệnh đến.

5. Tổ chức tốt công tác hành chính khoa. Đảm bảo ghi chép, cập nhật chính xác số liệu người bệnh đến khám bệnh tại khoa. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định .

6. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho mọi người đến khám bệnh tại khoa.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ