Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa Răng hàm mặt – Mắt

Khoa Răng hàm mặt – Mắt

Giới thiệu Khoa Răng hàm mặt – Mắt

Địa chỉ: Tầng 3 – 38 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.564

Email:

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa: Bs CKI Võ Thị Thúy

– SDT: 0983.020.030

– Email

Điều dưỡng trưởng: ĐD Nguyễn Thị Linh Đa

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 14 nhân viên

– Trong đó:

Bác sĩ : 7

Điều dưỡng: 7

Hộ lý: 1

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

1 Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa răng-hàm-mặt, quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê – hồi sức.

2. Đảm bảo vô khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

3. Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình hàm mặt, bệnh tai – mũi – họng theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình hàm mặt, bệnh tai – mũi – họng theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê – hồi sức.

5. Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình hàm mặt, tai – mũi – họng theo đúng quy định của Nhà nước.

6. Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho người mắc bệnh mắt gây dịch theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

7. Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống bệnh răng miệng, bệnh mắt tại khoa và tại cộng đồng.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Một số hình ảnh về các hoạt động của khoa liên chuyên khoa:

Hình 1: khám răng hàm mặt

Hình 1: Tai mũi học

Hình 3: Khám mắt

Chia sẻ