Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

Giới thiệu Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

Địa chỉ:         10 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.561

Email:

1. Lãnh đạo

-Trưởng khoa: Bs CKI Nguyễn Văn Xuân

– SDT: 0913.499.953

– Email

– Phó trưởng khoa: Bs Nguyễn Tiến Hùng

– SDT: 0973.821.038

– Email

– Kỹ thuật viên trưởng: Nguyễn Thị Mỹ

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 15 nhân viên

– Trong đó:

+ Bác sĩ CKI:    1

+ Bác sĩ :     1

+ KTV cao đẳng:  1

+ Y sĩ trung cấp: 5

+ KTV trung cấp: 6

+ Cán bộ khác:   1

3.2 . Tổ chức

–  Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

4.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa vật lí trị liệu – phục hồi chức năng và quy chế công tác khoa nội.

4.2. Kết hợp với các khoa lâm sàng khác thực hiện điều trị vật lí trị liệu – phục hồi chức năng cho người bệnh.

4.3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh trong tập 1uyện và điều trị.

4.4. Hướng về cộng đồng chỉ đạo kỹ thuật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ