Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa hồi sức cấp cứu

Khoa hồi sức cấp cứu

Giới thiệu khoa hồi sức cấp cứu

Địa chỉ:   Tầng 3 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.557

Email:

1. Lãnh đạo

-Trưởng phòng: Bs CKI Nguyễn Hữu Vĩnh

– SDT: 0905.105.507

– Email

– Phó trưởng phòng: Bs Nguyễn Văn Bình 

– SDT: 0976.315.615

– Email

– Phụ trách điều dưỡng trưởng: ĐD Phan Thị Gấm

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 13 nhân viên

– Trong đó:

+ Bác sĩ :  4

+ Điều dưỡng:  8

+ Hộ lý:  1

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

4.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt.

4.3. Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.

4.4. Bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.

4.5. Phân công bác sĩ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và y tá (điều dưỡng phụ kíp phẫu thuật).

4.6. Kiểm tra:

a- Thuốc cấp cứu trong buồng phẫu thuật

b- Dụng cụ phẫu thuật.

c- Vải phẫu thuật, bông gạc.

d- Các vật liệu dùng trong phẫu thuật.

e- Các thiết bị y tế trong buồng phẫu thuật phải bảo đảm hoạt động tốt.

g- Máy gây mê, thuốc mê, ôxy …

h- Máy thở, bóng thở, máy theo dõi tim mạch, máy hút…

i- Kiểm tra công tác vô khuẩn theo quy định.

4.7. Có trách nhiệm tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ tiếp nhận đến khi bàn giao người bệnh cho khoa lâm sàng.

4.8. Định kì cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.

4.9. Tổ chức tổng vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ