Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa nhi

Khoa nhi

Giới thiệu về khoa nhi

Địa chỉ:   Tầng 5 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.556

Email:

1. Lãnh đạo:

– Phụ trách khoa: Bs Lâm Thảo Dung

– SDT:

– Email:

– Phụ trách Điều dưỡng trưởng: ĐD Nguyễn Thị Bích Tuyền

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 14 nhân viên

–  Trong đó:

+ Bác sĩ : 5

+ Điều dưỡng: 8

+ Hộ lý: 1

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

4.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nhi và quy chế công tác khoa nội.

4.2. Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh lây nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

4.3. Kết hợp với khoa dinh dưỡng tổ chức ăn uống cho bệnh nhi theo chế độ ăn uống bệnh lý.

4.4. Đảm bảo vệ sinh trong khoa, buồng bệnh luôn luôn sạch sẽ.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

6. Một số hình ảnh của khoa Nhi:

Chia sẻ