Trang chủ Thông báo mời thầu Thư mời báo giá Gói Thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa,...

Thư mời báo giá Gói Thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động 18 thông số ABX Micros 60 và Máy sinh hoá tự động Vitros 350

Chia sẻ