Trang chủ Thông báo mời thầu THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI TTYT QUẬN HẢI CHÂU QUÝ 4 NĂM 2023

Chia sẻ