Trang chủ Tin hoạt động Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của...

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Trung tâm y tế quận Hải Châu năm 2024

Chia sẻ