Trang chủ Tin hoạt động Thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm...

Thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu năm 2024

Trung tâm Y tế quận Hải Châu thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

  1. Số lượng cần tuyển: 68 người
  2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: theo bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng đã được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-SNV ngày 03/4/2024
  3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.
  4. Hình thức : Xét tuyển
  5. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 07 giờ ngày 15/4/2024 đến 16 giờ 30 ngày 14/5/2024 (trừ ngày Thứ bảy và Chủ nhật).
  6. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Tầng 6, phòng B602, số 38 đường Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); Số điện thoại: 02363.895.006.
  7. Nội dung, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng
    Đơn vị sẽ thông báo sau khi Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Hải Châu thu nhận, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Tải các tài liệu liên quan và mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển Tại đây

Chia sẻ